Hoppa till innehåll
Etusivu » Aktuellt » Nyhetsbrev: Viskare – rapporteringskanal som blankettjänst

Nyhetsbrev: Viskare – rapporteringskanal som blankettjänst

Tagnile Kuiskain Logo

Vad avses med whistleblow, dvs. visselblåsning? Den svenskspråkiga termen ”rapporteringskanal” skapar intrycket av skvaller. Det handlar dock om ett officiellt EU-direktiv och finsk lag. Tagnile erbjuder nu som rapporteringskanal den effektiva blankettjänsten Viskare med identitetsskydd – utan negativa associationer.

Rapporteringskanalen är lagstiftad

Visste du att lagen om skydd för personer som rapporterar, och som baserar sig på EU-direktiv, förpliktar alla företag och organisationer som sysselsätter 50 personer eller mer att erbjuda en whistleblowingkanal, dvs. rapporteringskanal? Med den lagstadgade rapporteringskanalen kan man rapportera om missförhållanden och oegentligheter i sin organisation.

eTjänstens rapporteringskanal heter Viskare

När vi utvecklade den nya rapporteringskanalen ville vi att tjänstens namn ska berätta hur en osynlig fråga ska bli synlig. Vi ville också undvika negativa associationer om bland annat att rapporteringskanalen skulle vara något slags skvallerkanal. Oberoende av ämnet vill anmälaren alltid få vara anonym – hen ”viskar” vidare om saken. På så sätt fick vår rapporteringskanaltjänst namnet Viskare.

Noggrant genomtänkta processer bakom

Noggrant genomtänkta processer från anmälan till rapportering är en väsentlig del av funktionaliteten hos ett högklassigt rapporteringsverktyg. Vi på Tagnile har tänkt igenom dessa processer från början till slut som en del av vår Viskare-tjänst.

En viktig fråga som en del av processen är: vem är den pålitliga parten som behandlar anmälningarna? Vanligtvis är det fråga om företagets eller organisationens datasäkerhetschef eller HR-chef.

Tagnile Hero Viskare
Tagnile Viskare Hero

Dessutom är det väsentligt att fundera på vart anmälningarna rapporteras i slutet av processen, i vilken form och hur ofta. I bakgrunden finns vanligen till exempel organisationens styrelse som får ett sammandrag till sitt möte en gång i månaden. Vid sidan av sammandraget kan man rapportera om kritiska händelser som går över nyhetströskeln och som rentav kan fungera som en grund för att sammankalla till möte.

Från anmälare till myndighet – anonymt och datasäkert

Som en del av vår process med rapporteringsverktyget finns också kontakten med myndigheterna. För hanteraren av anmälningen är anmälan alltid anonym och som kännetecken finns endast en kodserie med 12 tecken – annars är anmälaren inte identifierbar ens vid behov. Ifall en myndighet bestämmer att det ska göras en undersökning av anmälan finns uppgifterna att fås i myndighetsform, men aldrig så att ens vår egen tekniska personal kan öppna dem. Om anmälan leder till åtgärder tar myndigheten tag i den process som följer på anmälan.

Beklagligt många gånger kan anmälarens motiv även vara trakasserier eller missuppfattningar. Då leder anmälan inte till åtgärder – men den ska trots det arkiveras på ett datasäkert sätt. Med hjälp av Viskaren förvaras även ogrundade anmälningar inom kretsen för anonymitet.

Ta i bruk Viskaren eller be om en demonstration!

Blev du intresserad av vår rapporteringskanaltjänst? Om du är vår avtalskund kan du be om att få Tagniles rapporteringskanal Viskare aktiverad. Du får den som en del av ditt ramavtal eller inräknad i totalantalet blanketter som ingår i andra tjänster. I annat fall kan du komma överens om en demonstration av tjänsten som ett Teams-möte från kontaktuppgifterna.

Övriga frågor om eTjänsten?
Skicka ett meddelande till adressen info@tagnile.fi/sv

Se mer på: www.kuiskain.fi