Hoppa till innehåll
Etusivu » Aktuellt » Nyhetsbrev: Tillgänglighet i den digitala miljön

Nyhetsbrev: Tillgänglighet i den digitala miljön

Digitaalinen Saavutettavuus ePalvelu uutiskirje

Tillgänglighet och webbtillgänglighet är en viktig fråga som berör alla medborgare. Många av er har säkert lagt märke till att det ofta finns en ramp utanför offentliga byggnader för att säkerställa tillgängligheten. Men vad betyder digital tillgänglighet?

Digitala tjänster för alla – oavsett begränsningar

Digital tillgänglighet innebär att webbplatser och andra digitala tjänster görs tillgängliga för alla – även för personer med funktionsnedsättningar som läs- eller synnedsättning.

I praktiken innebär detta att webbplatsens färger och teman väljs så att de skiljer sig tillräckligt från varandra och från bakgrunden, att bilder åtföljs av beskrivande innehåll eller ett textalternativ, att formulärfält kan hittas med en röstläsare och att texten är på klarspråk.

Det är också viktigt att tänka på responsivitet, dvs. att webbplatsen fungerar bra på så många olika enheter som möjligt. Detta är särskilt viktigt i dag, när allt fler människor använder digitala onlinetjänster, särskilt på mobila enheter. På ePalvelu säkerställer vi alltid jämlik tillgänglighet, oavsett om det gäller äldre människor eller digitala ungdomar.

Är din kommuns digitala tjänster tillgängliga?

Visste du att kommunernas digitala tjänster måste uppfylla tillgänglighetskraven? I Finland är offentliga förvaltningar skyldiga att se till att digital tillgänglighet uppnås i enlighet med till exempel anvisningarna på Tillganglighetskrav.fi/ och WCAG 1.0-standarden.

Digital tillgänglighet tjänar alla lika mycket

Ibland handlar det om att förbättra tjänsterna i marknadsföringssyfte eller för att dra nytta av ny teknik. Det är dock inte alltid önskvärt att göra förändringar om inte den digitala tillgängligheten också beaktas.

Även om den digitala tillgängligheten kan medföra vissa begränsningar av formulärets funktionalitet och layout, är dessa begränsningar motiverade och en förutsättning för lika tillgång för alla användare.

TagNile text i punktskrift
TagNile punktskrift

ePalvelu och tillgänglighet – användarna har ordet

Digital tillgänglighet beaktas alltid i ePalvelu, både ur teknisk synvinkel och i produktionen av formulär. Vi strävar efter att producera lättförståeliga, logiskt strukturerade och tydliga sidor, gränssnitt och formulär. Vår egen ePalvelu-redaktör producerar tekniskt tillgängliga formulär där alla komponenter och tekniker uppfyller tillgänglighetskraven.

Sedan 2019 har vi använt ett feedbackformulär för tillgänglighet, och här hittar du en länk till varje formulär. Våra formulärutvecklare hjälper till att utveckla god praxis och, vid behov, förtydliga innehållet i formulären baserat på feedback. Tillgänglighet kommer också att beaktas i vår användarutbildning för ePalvelu, om kommunen vill skapa formulären själv.

Läs vårt ePalvelu-nyhetsbrev en gång i månaden!

Vårt nyhetsbrev är en del av ePalvelu. I kommande nyhetsbrev kommer vi att ge information om det kommande turnéschemat och registreringsstatus.

OBS! I vårt nästa nyhetsbrev kommer vi också att inkludera preliminär information om PalveluPlus omfattande undersökning av kommuner och städer när det gäller införandet av digitala tjänster.

Frågor om ePalvelus tillgänglighet?
Skicka ett meddelande till adressen info@tagnile.fi/sv

Läs mer: www.epalvelu.fi/sv