Hoppa till innehåll
Etusivu » Aktuellt » Nyhetsbrev: Ta i bruk Suomi.fi-fullmakter med hjälp av eTjänsten 

Nyhetsbrev: Ta i bruk Suomi.fi-fullmakter med hjälp av eTjänsten 

Suomi.fi Valtuudet logo

Suomi.fi-fullmakter är en kostnadsfri stödtjänst som erbjuds av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att uträtta ärenden för en persons och ett företags eller samfunds räkning.

Vad är fullmakter?

Fullmakten är antingen naturlig (t.ex. vårdnadsförhållande), baserar sig på ett register (t.ex. firmateckningsrätt) eller given (bemyndigande). Fullmakter ges/begärs på webbplatsen Suomi.fi. (https://www.suomi.fi/fullmakter) eller i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande (https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan).

I eTjänsten kan fullmaktsgranskningen sparas på en blankett. Blankettredigeraren har färdiga komponenter och funktioner för tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Med blanketten fastställs fullmakten som ska granskas och tillhörande instruktioner. Fullmaktsgranskningen kan villkoras på blanketten till exempel enligt den sökandes ställning: söker hen för sig själv eller en representant eller söker hen som privatperson eller för ett företag eller samfund.

Hur fungerar fullmaktsgranskningen ?

Fullmaktsgranskningens detaljer kan också begränsas i MDB:s regelmotor, till exempel: Om utländska företags eller personers identifieringskoder godkänns. Om uträttande av ärenden är tillåtna om vårdnadshavaren har avtal/beslut om gemensam vårdnad eller om barnet har omhändertagits. Om uträttande av ärenden är tillåtna för ett företag i konkurs, likvidationsförfarande eller saneringsförfarande.

Vid behov deltar eTjänstens support som teknisk hjälp vid ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakterna. Användningen av tjänsten kräver stark identifiering, det vill säga ibruktagande av Suomi.fi-identifiering.

Med hjälp av Suomi.fi-fullmaktstjänsten möjliggörs uträttande av ärenden elektroniskt på någon annans vägnar. En betrodd person kan vara till exempel en närståendevårdare eller nära släkting. Suomi.fi-fullmakten möjliggör även uträttande av ärenden elektroniskt för egna barn. I byggnadsbranschen kan en byggherre ge en entreprenör eller motsvarande arbetsledare fullmakt att uträtta vissa ärenden för byggherren. Möjliggör situationer med en sökande och en medsökande, t.ex. i fastighetsärenden när äkta par äger en fastighet tillsammans.

Uträttande av ärenden för företag

Uträttande av ärenden för företag kan tillämpas t.ex. på

  • Bidrag för sommarjobb, ansökningar om företagsunderstöd, de minimis-stöd
  • Fastighetsförrättningar när fastighetens ägare är ett företag
  • Miljö- och hälsoskyddsanmälningar, ansökningar
  • Lantbruksanmälningar, t.ex. överlåtelse/mottagning av gödsel osv.
  • Förbindelser och avtal kring entreprenader

Uträttande av ärenden för föreningar

Uträttande av ärenden för föreningar kan tillämpas t.ex. på

  • Sommarjobbssedlar eller bidrag för anställning under sommaren
  • Bidrag (ansökan, åtagande, avräkning)
  • Hyrning/reservation av idrottsanläggningar inomhus eller utomhus

Mer information om tjänsten Suomi.fi-fullmakter: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/valtuudet/esittely

Läs vårt ePalvelu-nyhetsbrev en gång i månaden!

Vårt nyhetsbrev är en del av ePalvelu. I våra kommande nyhetsbrev berättar vi mer av tjänstens egenskaper.

Frågor om eTjänstens suomi.fi-fullmakter?
Skicka ett meddelande till adressen info@tagnile.fi/sv

Läs mer: www.epalvelu.fi/sv