Hoppa till innehåll
Etusivu » Aktuellt » DogOrigin: Återta tomma ytor!

DogOrigin: Återta tomma ytor!

Specialister inom tryck och grafisk konst är medvetna om den tomma ytans kraft. Den låter de grafiska elementen kommunicera sina budkap. Välj octodoc. Tomma ytor gör att ögat riktas mot text som påverkar läsaren och leder till handling. Ett överflöd av tomma ytor har dock motsatt effekt. Bild och text ser då ut att sväva i ett hav av utrymme. Nyckeln till framgång är att söka balans och få ut maximalt av den tomma ytan. Tomma utrymmen är värdefulla. Detta gäller särskilt transaktionsdokument. Marknadsförings-, informations- och utbildningsinnehåll som läggs till på tomma ytor kostar nästan ingenting för dokumentleverantören. Med ett smart dokumentskaparverktyg kan en formdesigner utnyttja tomma ytor för att kommunicera relevant information. Ett dokument har tre olika typer av tomma ytor: fasta ytor, överflödsytor och kreativa ytor.

Tomma utrymmen är värdefulla. Detta gäller särskilt transaktionsdokument. Marknadsförings-, informations- och utbildningsinnehåll som läggs till på tomma ytor kostar nästan ingenting för dokumentleverantören. Med ett smart dokumentskaparverktyg kan en formdesigner utnyttja tomma ytor för att kommunicera relevant information.

Ett dokument har tre olika typer av tomma ytor: fasta ytor, överflödsytor och kreativa ytor.

octodoc White Space - Återta tomma ytor!

Fast yta

Fast tom yta finns på samma plats i alla dokument, och kan exempelvis vara ett område högst upp på första sidan som är till för ”Viktiga meddelanden”. En fast tom yta har samma storlek och form i alla dokument. Ytan är förutsägbar och enkel att fylla. Dokumentformgivare fyller ofta den fasta tomma ytan med allmän information som är viktig för vissa mottagare men ointressant för andra. Detta är bättre än inget men gör att många möjligheter går förlorade.

En kompositionsmotor med föreskrivna affärsregler kan infoga variabla relevanta meddelanden i fasta tomma ytor som är intressanta för varje kund, vilket ökar värdet på dokumentet.

Överflödsyta

Överflödsytor finns i slutet av ett dokument när raderna i specifikationen inte fyller utrymmet som är reserverat för dem. Mängden överflödsyta kan variera mellan olika dokument i samma upplaga. Malin köpte mycket, och det finns bara några få rader tom yta på hennes faktura. Jack köpte bara ett fåtal saker och har nästan en hel tom sida i sin sammanställning.

Överflödsyta är svårare att utnyttja än fast tom yta. Eftersom den varierar måste överflödsyta hanteras dynamiskt. Affärsregler avgör vilka meddelanden som ska infogas i varje dokument och deras relativa prioritet. Kompositionsmotorn gör sitt val baserat på det tillgängliga utrymmet.

Kreativa tomma ytor

Kreativa tomma ytor finns inte förrän en dokumentkompositionsmotor genererar dem. Kompositionsverktyget tar hänsyn till antalet detaljrader och företaget ansvarar för att skapa ett perfekt budskap till mottagaren. Datavärden och nyckelord i detaljraderna får applikationen att söka i sitt bibliotek efter det bästa meddelandet att infoga. Ett bra exempel skulle kunna vara en annons omedelbart efter en artikelrad på en faktura som marknadsför ett tillbehör som rekommenderas för just denna artikel.

Transpromo: En enkel definition

Transpromo är ett ord sammansatt av ”transactional” och ”promotional”, ungefär ”transaktion” och ”marknadsföring”. Transpromo beskriver företeelsen att lägga till marknadsföringserbjudanden i transaktionsdokument. Företag skapar ofta dessa meddelanden för att uppmuntra kunder att prova en produkt de inte använder. Variabla datautskrifter som drivs av en kompositionsmotor krävs för effektiv implementering av transpromo.

Möjligheter med tomma ytor

En tom yta finns alltid på en vanligt kontoutdrag. Den kan sträcka sig från några få rader till en hel sida. Bara fantasin sätter gränser för möjligheterna med tomma ytor.

Här är några exempel:

  • Korsförsäljning – marknadsför en produkt som kunden aldrig har köpt.
  • Merförsäljning – marknadsför lyxversionen av produkten som kunden för närvarande köper.
  • Myndighetsrelaterad – kommer bestämmelserna gällande produkten som köps att förändras i närtid?
  • Information – finns det någonting nytt att lära sig av produkten som köpts?
  • Kundtjänst – informera om smidiga ångerköp eller telefonsupport.
  • Affiliate-marknadsföring – sälj den tomma ytan till ett företag som erbjuder produkter som kompletterar dina.
  • Lojalitet – erbjud en gåva eller rabatt till en trogen kund.

Meddelanden baseras på kundprofiler, köphistorik eller triggerhändelser. Att dra nytta av tomma ytor kostar ingenting. Kostnaden för dokumenthantering och utskick är densamma vare sig det finns innehåll i det tomma utrymmet eller inte.

Exempel: USPS-kampanjrabatter

En lösning med variabel dokumentkomposition kräver en investering. Låt posten betala för det! Den personanpassade transpromokampanjen i färg från USPS uppmuntrar avsändare att lyfta fram marknadsföringsmeddelanden med färg, dynamiskt variabla tryck och personanpassning. Posten har vissa regler, men om du skickar ett transpromodokument i en 1:a-klassförsändelse får du generellt sett portorabatt. Kontakta vår säljavdelning för mer information.

Implementering

octodoc är en intuitiv applikation som används för att utforma och generera dynamiska affärsdokument, formulär och etiketter. Vi har byggt in hantering av tomma ytor i produkten som klarar allt från högvolymproduktion av personanpassade affärskritiska dokument till enskilda kundbrev. Med octodoc kan företag använda data både från äldre system och de senaste CRM-applikationerna. Dina data i kombination med den intelligenta octodoc-kompositionsappen förbättrar kommunikationen, marknadsföringens effektivitet och kundservicen utan extra kostnad. octodoc levererar ny och banbrytande teknik som innebär ett paradigmskifte inom transaktionsdokument.