Hoppa till innehåll
Etusivu » Aktuellt » octodoc: Ju mer personifierat, desto effektivare

octodoc: Ju mer personifierat, desto effektivare

Vi får dagligen så många marknadsföringsmeddelanden att vi har lärt oss att filtrera bort de flesta. Kunderna vill emellertid höra från företag som de har affärsverksamhet med – speciellt om dessa meddelanden är personligen viktiga.

Personifiering av dokument eller dynamisk kommunikation riktar sig till grupper eller individer där innehållet ändras i enlighet med kunderna. De flesta studier visar att konsumenternas engagemang och svarsprocent ökar med cirka 20 procent när välgjord personifiering effektiviserar förmedlingen av information som är viktig för mottagarna.

Om du producerar transaktionsdokument befinner du dig i en idealisk position när det gäller att förverkliga dynamiska kommunikationsstrategier. Närmare 95 procent av mottagarna öppnar sina transaktionsdokument antingen i pappersformat eller digitalt. Konsumenterna fäster uppmärksamhet vid fakturor, utlåtanden och formulär.

I denna roll har du även kundernas tillit. De överlåter även känsliga privata uppgifter till dig och litar på att du använder uppgifterna med omsorg och respekt för integriteten. Enligt de senaste trenderna förhåller sig konsumenterna negativt till företag som använder sådana privata data som kunden inte ens vet att företaget besitter. Nya dataskyddslagar begränsar användningen av kunduppgifter, men oavsett den rättsliga situationen är det skadligt för företagen och försvagar kundernas tillit om personuppgifterna sprids utan att kunden vet om det.

Vilket tomt utrymme som helst, till exempel på en faktura, är en möjlighet för mer- eller korsförsäljning av dina produkter och tjänster. Du kan också använda utrymmet för att dela utbildningsinformation, betona tidsbundna instruktioner, bygga upp varumärket eller hänvisa mottagarna till webben.

Fördelar med dynamiska meddelanden

Användningen av dynamiska meddelanden i transaktionsdokument ökar till exempel kontoutdragets eller fakturans värde och kan effektivisera din marknadsföring. Dynamisk kommunikation är mycket kostnadseffektiv – du kan lägga till olika meddelanden utan att kostnaderna ökar för att skapa och distribuera transaktionsdokumenten.

Vilket tomt utrymme som helst, till exempel på en faktura, är en möjlighet för mer- eller korsförsäljning av dina produkter och tjänster. Du kan också använda utrymmet för att dela utbildningsinformation, betona tidsbundna instruktioner, bygga upp varumärket eller hänvisa mottagarna till webben.

Ta också hänsyn till att bra layout, behagliga färger, intressanta bilder och en balanserad stil hjälper till att fånga mottagarnas uppmärksamhet. God estetik har en djupare neurologisk inverkan. Olika alternativ kan vara färglogotyper, webbadresser, personifierade annonser, QR-koder, streckkoder, grafik eller meddelanden som baseras på geografiskt läge, ålder, inkomst eller andra utvalda kriterier. Du kan till och med mikrostyra kommunikation till vissa individer.

Fungerande personifiering är lättare än man tror

Trots att organisationerna kan effektivisera sina dokument med modern programvara är det få företag som utnyttjar dynamisk kommunikation. Mängden data är större och verktygen utvecklas ständigt, men trots det råder en uppfattning om att utveckling och testning av dynamisk kommunikation är onödigt komplicerat och tidskrävande.

Tagniles/DogOrigins Business Communications Center (BCC) hjälper nästan alla företag att hantera dynamisk kommunikation utan komplicerade IT-krav. BCC är ett stabilt programsystem som företagens marknadsförings-, personal- och juridiska enheter kan använda för att skapa kampanjer och hantera personifierad och segmenterad kundkommunikation.

Till exempel kan ett försäkringsbolag skräddarsy kommunikationen enligt till exempel förarnas ålder, och samtidigt även beakta lagar och förordningar i olika geografiska områden. Du kan enkelt lägga till kommunikation, som till exempel bilder, rich text-element eller anpassad information på olika ställen i dokumenten. Egenskapen som kallas ”förlorat tomt utrymme” ger automatiskt plats för en lämpligt stor annons nertill på formuläret i enlighet med hur mycket utrymme som finns kvar efter att innehållet har färdigställts.

BCC skyddar även integriteten och datasäkerheten hos dina lagrade kunduppgifter. Det lägger endast till bilder i dokumentet om de programmerade reglerna och villkoren tillåter det. Ytterligare säkerhetsåtgärder begränsar olika avdelningar och enskilda användare från att ha tillgång till vissa funktioner och uppgifter.

Effektiv personifiering finns nu inom räckhåll för var och en. Se denna undervisningsvideo eller kontakta oss så arrangerar vi en presentation för dig.